การทำเอกสารโครงการและการลงชุมชนไปยังบ้านเกษตรกรนำร่องในการทำโครงการ (วันที่ 18 ตุลาคม 2560)

                   การทำเอกสารโครงการและการลงชุมชนไปยังบ้านเกษตรกรนำร่องในการทำโครงการ

                ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 (ช่วงเช้า) ดิฉันและเพื่อนที่ทำโครงการร่วมกันได้ช่วยกันทำเอกสารในการจัดโครงการ การจัดพิมพ์หนังสือขอบคุณ คำกล่าวเปิดคำกล่าวปิดและกำหนดการโครงการ จากนั้น (ช่วงบ่าย) ดิฉันและเพื่อนที่ทำโครงการช่วยกันได้ปั่นจักรยานไปยังชุมชนบ้านโคกเศรษฐี หมู่ที่ 6 เพื่อไปยังบ้านลุงวันชัย เกษตรกรนำร่องแบบผสมผสานในการทำโครงการ พวกเราได้ไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรของท่านและได้ชี้แจงรูปแบบของโครงการว่าเป็นแบบไหนมีกิจกรรมอะไรบ้าง จะจัดวันที่เท่าไหร่ กลุ่มเป้าหมายจะเชิญประมาณกี่คน พวกเราก็ชี้แจงทั้งหมดให้ลุงได้ดังกล่าวข้างต้น


                         ภาพการลงชุมชนไปยังบ้านเกษตรกรนำร่องในการทำโครงการ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)