จัดรูปแบบการแสดงผลแบบ html ผ่าน DeviceSpecific

  ติดต่อ

  Mobile:DeviceSpecific  

โดยระบุใน Tag Choice ดังตัวอย่าง แล้วสามารถใช้ Html tag ได้เลย
ตัวอย่าง
   <mobile:DeviceSpecific id="DeviceSpecific1" runat="server">
    <CHOICE Xmlns="http://schemas.microsoft.com/mobile/html32template">
     <HEADERTEMPLATE>
      <TABLE width="100%" style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; font-weight:bold; COLOR: blue; BACKGROUND-COLOR: yellow"
       runat="server" ID="Table1">
       <TR>
        <TD>Product Check</TD>
       </TR>
       <TR>
        <TD>
         <mobile:link runat="server" Text="Click to browse to the first page" NavigateUrl="javascript:__doPostBack('Form1','1')"
          ID="Link1" />
        </TD>
       </TR>
      </TABLE>
     </HEADERTEMPLATE>
     <FOOTERTEMPLATE>
      <TABLE width="100%" style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 8pt; COLOR: white; BACKGROUND-COLOR: green"
       runat="server" ID="Table2">
       <TR>
        <TD>Kitchenclass(1993) Co.,Ltd.</TD>
       </TR>
      </TABLE>
     </FOOTERTEMPLATE>
    </CHOICE>
   </mobile:DeviceSpecific>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Mobile VB.NET

หมายเลขบันทึก: 6393, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-09 22:31:54+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)