การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 53 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

                 วันนี้ได้นำต้นดาวเรืองขึ้นรถกะบะนำมาเรียงหน้า ศพช.เพชรบุรี เรียงต้นดาวเรืองเป็นเลขเก้าไทย ๙ โดยมีลุงอ๊อดมาช่วยออกแบบในการเรียงต้นดาวเรืองให้สวยงาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)