การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 11 ตุลาคม 2560


ดูแลแปลงข้าวโพด ครูพี่เลี้ยงสอบเก็บคะแนน

ดูแลแปลงข้าวโพด

ครูพี่เลี้ยงสอบเก็บคะแนน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณทลทหารบกที่ 16ความเห็น (0)