การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุม

10 ต.ค 60 ลงรับเอกสารในสำนักปลัดช่วยถ่ายเอกสารและช่วยทำงานภายใน อบต 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)