การฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชน

2 ต.ค 60 ปั้มตราเอกสารที่ส่งถึงนายกและลงเวลา  ถ่ายเอกสารภายใน อบต และถ่ายเอกสาร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)