สำนักวัฒนธรรม มข. (1)


ผศ.ภาณุ อุดมเพทายกุลวันนี้ หลังจากชาวศิลปวัฒนธรรม มข. ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.บัญชา พระพล ผอ.สำนักวัฒนธรรม มข. ที่รับรางวัล วัฒนคุณาธร  จากกระทรวงวัฒนธรรม ท่าน อ.ไดเกียว ภาณุ เลยชวนมาคุยงานเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม นานทีเราจะได้มีโอกาสคุยงานกัน รอง ผอ. สองคน จึงใช้โอกาสนี้ อ.ไดเกียว เป็นผู้ชักชวนว่า เดี๋ยวไปทานกาแฟกัน วันนี้ เราคุยกันถึงประเด็นการขับเคลื่อนงานวิชาการของสำนักวัฒนธรรม มข. ที่ชาวสำนักทำมาโดยตลอด เข้มแข็ง แต่ยังไม่เข้มข้น ชาวสำนักฯ ทำงานหลากหลายมิติ ที่ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา งานศิลปะและวัฒนธรรม ที่ว่าเข้มแข็งคือ ทุกคนทำงาน มุ่งผลลัพธ์ และรับผิดชอบงานภารกิจหลัก 1 ใน 4 ด้านของมหาวิทยาลัย ผ่านเงื่อนไข กลไก และข้อจำกัด ได้อย่างดีเยี่ยม แต่ยังไม่เข้มข้นคือ เรายังผันงานทั้งหมดทั้งสิ้นมาเป็นงานวิชาการได้น้อย ไม่ใช่ไม่ทำ แต่พยายามทำมาโดยลำดับ แต่ติดเงื่อนไขหลายประการ พวกเราจึงต้องมาช่วยกันคลายเงื่อนไขเหล่านั้น 

รองภาณุ ผู้เชี่ยวชาญผ่านงานรองคณบดีฝ่ายแผนฯ ของคณะมาได้อย่างโชกโชน ช่ำชอง และมาร่วมหัว (อาจจะจมท้ายหรือไม่ยังตอบไม่ได้) ทำงานร่วมกันอีกคำรบหนึ่ง เราเคยร่วมกันทำงานชมรมพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาสองสามวาระกรรมการ วันนี้รองไดเกียว ชวนคุยเรื่อง การทำงานวิชาการที่บูรณาการตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ มข. และยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพัฒนางานด้านศิลปะและวัฒนธรรม มข. ให้ยั่งยืน การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ โดยใช้มิติศิลปวัฒนธรรม ก็ยังเป็นเรื่องท้าทายของสำนักฯ เล็กๆอย่างพวกเรา แต่ที่ผ่านมา เราก็ทำหน้าที่นั้นมิขาด เรามองหน้ากัน แล้วคุยกันว่า เราจะยังทำหน้าที่ผู้บริหารสำนักฯ ไปอีกสักเท่าไหร่? แต่เราพยายามคิดในมิติเชิงพัฒนาว่า แม้จะรับหน้าที รษก. เพียงแค่คราวละ 6 เดือน แต่ก็คงทำหน้าที่ต่อไป เอาใจช่วยพวกเราด้วยนะครับพี่น้องเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ด้วยจิตคารวะ

ขอบคุณกาแฟมื้อนี้นะครับ ท่านรองพี่ไดเกียว


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)