การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

29 ก.ย 60 เอาเอกสารของสำนักปลัดใส่แฟ้มและให้หัวหน้าสำนักปลัดเซ็นเอกสาร ถ่ายเอกสารในสำนักปลัด และช่วยจัดเอกสารภายในสำนักปลัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)