เปิดใจไปกับ...ครูปวีณา

paweena
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้เป็นวันแรกหลังจากที่ไม่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มานานกว่า  6 ปี

                 ผ่านมาแล้วกับการเป็นครูในสถานศึกษาแห่งนี้ ....โรงเรียนแม่แจ่ม

ครูเข้าบรรจุโรงเรียนแห่งนี้เเมื่อห้าปีที่แล้ว หลังจากเรียนจบ จากทุน สควค.รุ่นที่ 14

การก้าวย่างเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้ทำให้ครูได้เรียนรู้ คำว่า ความเป็นครู ที่มากขึ้นกว่าเดิม

ประสบการณ์การทำงาน มิตรภาพของเพื่อนครูที่นี่ และลูกศิษย์ ทำให้ครูบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ก่อนเข้าสู่ความเป็นครูปีที่ 5ความเห็น (0)