การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่33

วันที่ 18 กันยายน 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้ดิฉันทำการวัดระดับอายุผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)