ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 33

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560

     วันนี้จะเป็นการทำการปลูกต้นมะพร้าวในสวน โดยป้าทิพย์ได้สั่งให้ปลูกประมาณ 50 ต้น หลังจากทำการปลูกมะพร้าวเสร็จพวกนักศึกษาก็ได้รูดใบมะขามแบบเดิมเพื่อนำมาทำลูกประคบ จากนั้นก็ได้ทำการปักผ้าสไบต่อนะค่ะ                                                            กำลังรูดใบมะขามกันนะค่ะ                           นักศึกษากำลังช่วยกันยกโต๊ะไปตั้งเพื่อที่จะตากใบมะขามกันนะค่ะ                                         ป้ากรองทิพย์กำลังนำมะพร้าวไปปลูกในสวนนะค่ะ                                                                ปักผ้าสไบกันต่อนะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)