หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ครั้งที่  36  วันที่  15  กันยายน  2017

         วันนี้ทางป้าทิพย์ ได้ให้ทางกลุ่มของนักศึกษา ได้เข้าไปร่วมประชุม อ.ส.ม ที่อำเภอ เกี่ยวการทำผลิตภัณฑ์การถนอมอาหาร เพื่อหารายได้ให้กับคนในชุมชน

 

ภาพระหว่างการประชุมนะครับ


ภาพระหว่างการประชุมนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)