เงาะสีชมพู

เงาะสีชมพู  เป็นพันธุ์เงาะที่นิยมรองลงมาจากเงาะโรงเรียน ปลูกมากในเขตภาคตะวันออกลักษณะเด่นของเงาะพันธุ์สีชมพูคือ เมื่อผลสุกจะมีเปลือกค่อนข้างหนา เปลือกและขนเป็นสีชมพู ภายนอกมีความแตกต่างจากเงาะพันธุ์โรงเรียน แต่ลักษณะของเนื้อภายใจแยกออกจากเมล็ดเหมือนๆ กับเงาะโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 60ความเห็น (0)