"อ่อนสยบแข็ง " หลักสำคัญง่ายๆของกระบวนยุทธ์อันสุดยอดของจางซานฟง ปรมาจารย์ไท้เก็ก ไม่มีกระบวนท่าที่แน่นอน ใช้ได้ตามแต่สถานการณ์นั้นๆ  แต่ทุกครั้งที่ใช้ก็เป็นกระบวนยุทธ์ที่สุดยอดเสมอ นี่สิ่งที่บอกกล่าวกันมาตั้งแต่อดีตถึงมวยไท้เก็ก หากคิดไปคิดมามันก็อาจเหมือนกับหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงที่กำลังเป็นที่สนใจในทุกภาคส่วนอยู่ทุกวันนี้ ใครไม่ทำก็ไม่รู้ ใช่ไม่ใช่มันก็อยู่กับการกระทำของทุกคน ไม่มีสูตรสำเร็จที่ตายตัว ไม่มีการลอกเลียนแบบให้เห็น มีแต่การใช้ในแต่ละสถานการณ์ของแต่ละคน  แต่เมื่อเข้าใจ เข้าถึงมันแล้ว  และปรับใช้รวมถึงพัฒนา เราก็จะอยู่ได้ด้วยความสุขที่มันออกมาจากภายในนั่นเอง "ความสุขจากความพอเพียง"