การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(9 ก.ย.60)

   วันนี้เราได้ไปช่วยงานศพในหมู่บ้าน โดยการช่วยเสริฟ์น้ำ เสริฟ์อาหารว่างให้กับแขกที่มาในงาน หลังจากนั้นเราก็ช่วยเก็บของ แล้วเราก็ไปล้างจานล้างหมอในครัว พอเสร็จแล้วเราก็เดินทางกลับศูนย์ เพื่อพักผ่อน 

ช่วยเสริฟ์อาหารให้แขกที่มาในงาน

เก็บของไปล้างทำความสะอาด

เรียงภาชนะที่ล้างแล้วเรียงไว้ในตะกร้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บ้านหนองยายกะตาความเห็น (0)