การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

8 ก.ย 60 จัดโครงการผู้สูงอายุที่ยังมีชีวิตอยุ่ เพื่อขอเบี้ยยังชีพและผู้ที่พิการที่ช่วยตัวเองไม่ได้ 

ช่วยถ่ายเอกสาร ที่ต้องนำมายืนยัน บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และ สมุดธนาคารกรุงไทย อย่างละ1 ใบ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณืวิชาชีพการพัฒนาชุมชน



ความเห็น (0)