ครั้งที่26

วันที่ 7 กันยายน 2560 

ได้ช่วยกวาด ล้างทำความสะอาดอาคารเอนกประสงค์ เนื่อจากวันที่8กันยายน2560 ได้มีการจัดโครงการผู้สูงอายุวัยใสที่อบต.โฑรงมะเดื่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)