ฝึกงานวันพุธที่6กันยายน 2560

ได้ไปทำไฟกับพี่ๆกองช่างที่หมู่สอง โดทำการดเปลี่ยนหลอดไฟและขาไฟข้างทาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)