การฝึกวิชาชีพ(6 กันยายน 2560)

การลงชุมชนบ้านโคกเศรษฐีหมู่ที่6 ลงไปเก็บข้อมูลทำแบบสัมภาษณ์ 10 ชุด ถามแต่ละบ้าน ประวัติของหมู่บ้านทั่วไป บริบทของชุมชน เป็นมาอย่างไร การลงไปสัมภาษณ์ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)