การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่23

วันที่ 1 กันยายน 2560

หน่วยฝึกที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้ดิฉันและเพื่อนๆในหน่วยฝึกมีการช่วยกันทำดอกไม้จันทร์กัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)