จิตอาสา พัฒนาวัดบ่อมะกรูด ^^

04/09/2560 วันนี้ผมและเพื่อนนักศึกษาฝึกงาน ได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังวัดบ่อมะกรูด หมู่ที่7 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อไปช่วยกันทำความสะอาดบริเวณเจดีย์เก็บอัฐิ ให้ดูสะอาดเตรียมความพร้อมไว้รอ เทศสารลาวในวันพรุ่งนี้ ขึ้น15 ค่ำ เดือน10 ซึ่งเป็นประเพณีของชาวลาวเวียงที่จัดขึ้นที่วัดเป็นประจำทุกปี เมื่อผมและเพื่อนช่วยกันทำความสะอาดที่วัดกันเสร็จสิ้นแล้ว ก็ได้พากันไปรับประทานอาหาร และเดินทางกลับไปทำงานยังศูนย์ในเวลาต่อมา...

                                       -ผมและเพื่อนกำลังกวาดใบไม้บริเวณรอบเจดีย์-

                                         -เพื่อนทุกคนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี-


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)