ฝึกงานวันที่ 22

ฝึกงานวันที่ 22

ช่วงเช้าทำงานที่บ้าน ทำแปนที่เดินดิน ทำประชากับชาวบ้าน ช่วงเย็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)