ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 29 สิงหาคม 2560)

วันที่ 29 สิงหาคม ช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ช่วยกันแพ็คขนมต่อจากเมื่อวานให้เสร็จเพื่อตอนรับคณะที่จะมาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายค่ะ


                                         ช่วยกันแพ็คขนมเพื่อจำหน่ายให้กับคณะที่มาดูงาน

                                          แพ็คข้าวเพื่อเตรียมจำหน่ายให้กับคณะที่มาดูงาน

เวลาประมาณ 14.30 น. เมื่อคณะดูงานที่ 1 มากจากจังหวัดลพบุรี เดินทางมาถึงก็เริ่มเข้าชมโรงสีและขั้นตอนการแพ็คข้าวด้วยเครื่องสูญกาศและการแพ็คข้าวด้วยบล็อคไม้เพื่อจัดให้ข้าวเข้ารูปและได้รูปทรงที่สวยงามตามบล็อคที่ได้ทำไว้และคณะดูงานได้การสาธิตการแพ็คข้าวของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะดูได้ลองแพ็คข้าวด้วยตนเองค่ะ


                                                    คณะดูงานได้เดินชมโรงสีข้าว


                                                คณะดูงานเข้าดูขั้นตอนและวิธีการแพ็คข้าว


                                    คณะดูงานได้ดูการสาธิตการแพ็คข้าวด้วยเครื่องสูญกาศ

เวลาประมาณ 15.00 น. มีคณะดูงานที่ 2 เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากญี่ปุ่นที่มาศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเดินทางมาถึงก็เดินทางมาถึงก็เริ่มเข้าชมโรงสีและขั้นตอนการแพ็คข้าวด้วยเครื่องสูญกาศและการแพ็คข้าวด้วยบล็อคไม้เพื่อจัดให้ข้าวเข้ารูปและได้รูปทรงที่สวยงามตามบล็อคที่ได้ทำไว้และคณะดูงานได้การสาธิตการแพ็คข้าวของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะดูได้ลองแพ็คข้าวด้วยตนเองค่ะ


                                         นักศึกษาจากญี่ปุ่นเข้าดูขั้นตอนและวิธีการแพ็คข้าว


                                            คณะดูงานและนักศึกษาซื้อผลิตภัณฑ์กลับบ้าน

เวลาประมาณ 16.00 น. คณะดูงานและนักศึกษาเดินทางกลับออกจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)