ป่าไม้แสนงามhttp://gotoknow.org/file/woottisak/01010105.jpg

         ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสำคัญยิ่ง ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์ สัตว์อื่นๆ เนื่องจาก ป่าไม้ เป็นแหล่ง วัตถุดิบ ของปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และ ยารักษาโรค และ ยังมีประโยชน์ ในการรักษาสมดุล ของสิ่งแวดล้อม อีกด้วย ดังนั้น เราทุกคนจึงควร ช่วยกันดูแลรักษา อนุรักษ์ป่าไม้ เอาไว้ เพื่อลูกหลานเรา ในอนาตค

              http://gotoknow.org/file/woottisak/a1.jpg
เรารักในหลวง

             ดัง พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ท่านทรงเล่าถึงแรงบันดาลใจ ในความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ป่า  น้ำ  ดิน  ซึ่งโยงใยมีผลกระทบต่อกัน   ตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์เมื่อวันที่   25  มิถุนายน พ.ศ.2512   ว่า

                        ".....อาจมีบางคนเข้าใจว่า   ทำไมถึงสนใจเรื่องชลประทาน   หรือเรื่องป่าไม้  จำได้เมื่ออายุ   10  ขวบ   ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่ง   ซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแล้วสอนเรื่องวิทยาศาสตร์   เรื่องการอนุรักษ์ดินแล้วให้เขียนว่า   ภูเขาต้องมีป่า   อย่างนั้นเม็ดฝน ลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็ว   ทำให้ไหลตามน้ำไป   ไปทำความเสียหายดินหมดจากภูเขาเพราะไหลตามสายน้ำไป   ก็เป็นหลักของป่าไม้   เรื่องการอนุรักษ์ดิน   และเป็นหลักของชลประทานที่ว่า   ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบน   จะทำให้เดือดร้อนตลอด   ตั้งแต่ดินภูเขาจะหมด ไปกระทั่งการที่จะมีตะกอนลงมาในเขื่อน    มีตะกอนลงมาในแม่น้ำทำให้น้ำท่วมนี่นะ   เรียนมาตั้งแต่อายุ  10  ขวบ....."

  http://gotoknow.org/file/woottisak/a4.jpg น้ำพระทัยจากในหลวงของเรา

                 เห็นไหมละครับว่า  พ่อหลวงของเราพระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องป่าไม้มากแค่ใหน  ห่วงเป็นใยประชาชน เราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่อาศัยป่าไม้  พื้นดิน  อาศัยธรรมชาติ  เพื่อชีวิตที่เป็นสุข  ทำไมเล่า  เราจะมาร่วมกันสร้างป่า  สร้างธรรมชาติ  ผืนนี้ให้อยู่ควบคู่ไปกับเราตราบานเท่านานไม่ได้   ผมคนหนึ่งที่มีใจรักธรรมชาติขอร่วมน้อมนำพระราชดำริพ่อหลวงของเรามาสร้างป่า  เพื่อชีวิตวันข้างหน้า  กับความสุขที่ต้องเกิดขึ้น....