ฝึกงานวันที่ 19

28 สิงหาคม 2560

วันนี้พวกเราทุกคนได้ทำการย้ายบ้านพัก เนื่องจากบ้านเดิมที่อยู่ค่อนข้างชำรุดหนักมาก ทำให้เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

วันนี้ไม่มีรูปนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)