การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(25 ส.ค.60)

   เที่ยงวันนี้เราได้ทำการต้อนรับแขกที่มาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองยายกะตา ซึ่งมาจาก อบต.ทุ่งมะพร้าว จังหวัดพังงา ทางด้านนักศึกษาฝึกงานพได้เตรียมสถานที่ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เพื่อให้ความรู้ทางด้านการเกษตรและปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งทางด้านอาจารย์ชาลีได้มาให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกและการบำรุงดินด้วยปุ๋ยชีวภาพฮิวมัส จากนั้นอาจารย์ทัศนีย์ได้มาบรรยายประวัติความเป็นมาของศูนย์และได้ได้รูปหมู่กับคณะศึกษาดูงาน จากนั้นก็พาแขกเดินชมภายในศูนย์และได้ให้ความรู้เรื่องปุ๋ยจุลินทรีย์ทรีย์สังเคราะห์แสง และการเพาะปลูก ซึ่งพี่น้องชาวพังงาน่ารักมาก อัธยาศัยดี และคุยเล่นกันแบบไม่ถือตัว มีความสุขมากครับ

 

ถ่ายรูปหมู่หลังจากบรรยายเสร็จ

 

แจกไอศกรีมให้แขกที่มาดูงาน

ถ่ายรูปหมู่หน้าป้ายชมรม

 

บรรยายกาศพี่น้องชาวพังงาที่มาดูงานที่ศูนย์

บรรยากาศการพูดคุยกล่าวคำสวัสดี

ถ่ายรูปร่วมกับพี่น้องชาวพังงา

ถ่ายรูปหมู่หน้าป้ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองยายกะตา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บ้านหนองยายกะตาความเห็น (0)