โครงงานคุณธรรม ( โรงเรียนบ้านสัตหีบ )

             โครงงานคุณธรรม ( โรงเรียนบ้านสัตหีบ )

    โรงเรียนบ้านสัตหีบได้จัดตั้งโครงงานคุณธรรมขึ้นมาเพื่อเด็กในโรงเรียนบ้านสัตหีบเป็นคนดี เช่น

1 การนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน เวลา เช้า และก่อนขึ้นเรียนภาคบ่าย

2 การจัดการเรียนธรรมะ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง

3 พาไปทำบุญที่วัดทุกวันพระ

    โรงเรียนบ้านสัตหีบได้ยึดหลักในการที่เป็นโรงเรียนคุณธรรม โดยโรงเรียนบ้านสัตหีบได้จักกิจกรรมมากมาย เช่น การสวดมนต์ การเข้าวัด

และได้จัดการยึดหลักคุณธรรมประจำห้อง ให้เป็นหลักธรรมยึดหลักในชีวิตประจำวัน เช่น

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อโครงงาน ห้องเรียนน่าอยู่ นักเรียนน่ารัก

                                               คุณครูที่ปรึกษา คุณครูเครือวัลย์ สนามชัย

                                               สมาชิก มัธยมศึกษาปี่ที่ 2 จำนวน 39 คน

                                               ระยะเวลาสั้น 6 เดือน

                                               ระยะเวลายาว 12 เดือน

                                               วัตถุประสงค์ 1 ห้องเรียนสกปรก

                                                                    2 การแต่งกายผิดระเบียบ

                                               วิธีการดำเนินงาน

                                                       จัดสารวัตนักเรียน ในการตรงเวร และการแต่งกายตอนเช้า

                                               ผลที่ได้

                                                       นักเรียนโรงเรียนบ้านสัตหีบมีระเบียบ

                                                                                      เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงงานคุณธรรมความเห็น (0)