ข้อธรรมจาก Veijo

ความเงียบและความนิ่งสงบ 

 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใจต้องเงียบ 

 มีความเงียบและความนิ่งสงบ 

 ที่อยู่ลึกลงไปในคัวเธอ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

เราไปทำให้มันยุ่งยากซับซ้อนเอง 

 ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพ 

 ร่างกายจิตใจ 

 ความเชื่อ 

 อารมณ์ 

 ความกลัว 

 ความโกรธ 

 ความเบิกบาน 

 ความสุขความเศร้า 

 การเกิดการตาย 

 ทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นและดับไปภายในธรรมชาติรู้ 

ซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของเราและทุกสรรพสิ่ง 

 มันมีอยู่แล้วตั้งแต่ไม่มีร่างกายและใจนี้ที่คิดว่าเป็นเราเป็นของเรา 

 และเมื่อกายใจนี้ดับไป 

มันก็ยังคงมีอยู่ตลอดไป 

 รู้แล้วก็เล่นไปตามบทบาท 

 รู้แล้วก็เบิกบานอยู่กับธรรมชาติเดิมแท้

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

คุณโจบอกว่า

การเข้าใจ 

คือการตระหนักรู้ความเป็นจริงที่ว่า 

 กายใจนี้เป็นเสมือนคลื่นในมหาสมุทร 

 ทุกอย่างที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลไป 

 ล้วนเป็นการขยับเคลื่อนของมหาสมุทร 

 เป็นความเป็นหนึ่งเดียว 

 ที่แสดงตนออกมาในรูปของความแตกต่างหลากหลาย

ให้ตระหนักรู้ถึงความจริงนี้

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

รู้ว่าเธอคือมหาสมุทรที่มีแต่ความเป็นหนึ่งเดียว 

 และในขณะเดียวกันก็ยอมรับและสนุกไปกับความเป็นคลื่นที่แปลกแยกและแตกต่าง

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ใจไม่ใช่ศัตรูของเรา 

มันคือส่วนหนึ่งของเรา 

 เราอาจเปรียบมันได้กับรถที่วิ่งไปมาบนถนน 

 หรือประสบการณ์ที่เลื่อนไหลผ่านไป 

 แค่มองดูมัน 

 แล้วก็จะมีความคิดว่าทำไมเป็นอย่างนี้ 

ทำไมไม่เป็นอย่างนั้น

ดังนั้น มันจะมีความคิดส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องเกิดขึ้น 

 เพื่อการดำเนินชีวิตเพื่อจองตั๋ว 

เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

 เพื่อทำงานในหน้าที่ 

 ความคิดเหล่านี้จะทำให้ชีวิตดำเนินไป 

โดยไม่เหลือร่องรอยไว้

ใจที่ทำงานตามปกตินี้ 

จะช่วยให้เรามองเห็นเรื่องราวอีกส่วนหนึ่ง 

 ที่ความคิดสร้างขึ้นจากการปรุงแต่ง 

 เห็นว่ามันเกิดดับ ไร้สาระ  

 ผ่านไปเหมือนรถวิ่งบนถนนแล้วเรายืนมองอยู่ข้างถนน

เมื่อเห็นอย่างนี้เนืองๆ 

 ความคิดปรุงแต่งที่คอยสร้างเรื่องราวทั้งหลายจะหมดความสำคัญไปทีละน้อย 

 และเมื่อนั้น ความสงบจะขยายตัวมากขึ้น

ทั้งใจคิดปรุงแต่ง และใจที่คิดสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต 

 ล้วนเป็นสิ่งถูกรู้ 

เป็นแค่เครื่องมือในการดำเนินชีวิต

มันไม่ใช่เรา 

 เราคือธรรมชาติรู้ เงียบ สงบ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

จงขอบคุณจากใจต่อทุกสิ่งที่ชีวิตนำมาให้เรา 

 เพราะทุกอย่างล้วนเป็นไปเพื่อช่วยให้เราเข้าถึงความตื่น 

 ตื่นจากความหลอกลวงของสิ่งเกิดดับอันคือสิ่งถูกรู้ทั้งปวง 

 เมื่อตื่นขึ้น เธอจะได้พบกับธรรมชาติเดิมแท้ภายใน 

 อิ่มเต็มไปด้วยชีวิตและความรัก 

 จงขอบคุณชีวิต 

 ขอบคุณพระเจ้า 

 ขอบคุณภายในอันลึกล้ำของเธอ 

 แม้ตอนนี้เธอจะยังไม่เห็นว่าจะต้องขอบคุณอะไร 

 ก็ขอให้ทำความรู้สึกขอบคุณจากใจไปเรื่อยๆ 

 มันจะเปลี่ยนการสั่นสะเทือนภายใน 

 ทำให้เธอรู้สึกเบา เปิดกว้าง ให้อภัย 

อิ่มเต็มด้วยความรักและความเบิกบาน 

 ไม่ต้องกังวลทุกอย่างอยู่ในมือของพระเจ้า 

 ทุกอย่างดีเสมอทุกอย่างดีเสมอ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ให้พยายามกล่าวคำขอบคุณต่อทุกสถานการณ์ 

 ทุกความคิด อารมณ์ ความรู้สึก 

 วิธีนี้จะมีส่วนช่วยในการปล่อยวางอัตตาตัวตน 

 เป็นการยอมรับความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของรูปนามขันธ์ห้า 

 การอยากเปลี่ยนแปลงบังคับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต 

 นั่นคืออัตตาตัวตน 

 การยอมรับ 

คือการปล่อยอัตตาตัวตน 

 ดีเกิดขึ้น ขอบคุณร้ายเกิดขึ้น ขอบคุณ 

 ขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจ 

 แล้วการแนบเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเดิมก็จะดำเนินไปได้อย่างง่ายดายมากขึ้น

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

เธออยู่ในบ้านอยู่แล้ว 

 แต่ฝันว่าเธอไม่ได้อยู่ในบ้าน

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

เมื่อเธอได้เห็นธรรมชาติเดิมแท้ของเธอ 

 เธอคือธรรมชาติรู้ ที่เต็มไปด้วยความรัก

และพ้นไปจากการเกิดดับ 

 เมื่อนั้นการแตกหักกับตัวตนเดิมของเธอจะเริ่มต้นขึ้น 

 เธอได้พบที่รักใหม่แล้ว 

นั่นคือธรรมชาติเดิมแท้ของเธอ

แต่การแยกทางจากรักเก่า คือตัวตนของเธอ

อาจมีความรุนแรงต่างๆกัน

ท่านมูจิกล่าวว่า

การแตกหักนี้ 

บางรายหักเหมือนขนมปังกรอบ 

ใชัเวลาน้อยมาก 

 บางรายหักเหมือนพิซซาที่โรยชีสมากๆ 

ยืดเยื้อยาวนาน 

 ตัวตนหรือตัวกูนี้จะก่อตัวขึ้นมาให้เห็น 

 มายืนอยู่หน้าประตูบ้าน

อยู่ที่เธอเลือก ว่าจะอยู่กับรักแท้ที่เพิ่งได้พบ 

อยู่กับธรรมชาติเดิมแท้ของเธอ 

 หรือจะตามตัวกูที่เป็นรักเก่าไป 

 อยู่ที่เธอจะเลือก

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ที่กล่าวว่าการฝึกสมาธิทำให้เกิดการยึดติด 

 ให้หาเข้าไปภายในว่าใครยึดติด 

 ใครติดอยู่ 

ใครเป็นอิสระ

ให้เชื่อประสบการณ์ตรงของตนเอง 

 สัมผัสเข้าไปภายใน 

ใครติดอยู่ ใครเป็นอิสระ 

 หาเจอหรือเปล่า

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

การฝึกสมาธิที่แท้

คือการแค่เฝ้าสังเกตการกระเพื่อมภายใน  

 และรู้ว่าเธอไม่ใช่การกระเพื่อมนั้น 

 จะลืมตาหรือหลับตาก็เหมือนกัน

กล้าที่จะพูดและเป็นธรรมชาติเดิมแท้ภายใน 

 ไม่มีแม้ความเป็นหนึ่งเดียว 

 ไม่มีแม้ศูนย์กลาง 

 ในสภาวะเช่นนี้เธอคือใคร?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ชีวิตที่ปราศจากศูนย์กลางคือความอิสระ 

 ตัวกูคือศูนย์กลางที่คอยตัดสินผิดถูกดีชั่ว 

 จงเป็นความไม่เป็นอะไรเลย

ขั้นแรก 

ใช้คำว่าเป็นสองไม่ได้ เป็นเครื่องช่วย 

 ต่อมา ให้ทิ้งคำนั้นเสีย 

 เข้าสู่ความไม่มีศูนย์กลาง

เป็นหนึ่งเดียวก็ไม่ได้

ให้เปิดกว้าง โอบรวมทุกสิ่ง 

ไม่เว้นแม้สิ่งใด  

 ทิ้งแม้กระทั่งความเป็นหนึ่ง

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ทั้งหมดที่เราคุยกันมา 

  หมายความว่า เราควรค้นพบสิ่งหนึ่งซึ่งไร้กาลเวลา 

ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต 

  สิ่งนั้นอยู่ภายในร่างกายที่ขึ้นกับกาลเวลานี้ 

  สิ่งทั้งหลายนอกเหนือจากสิ่งไร้กาลเวลาล้วนเกิดดับ 

  ให้รู้จักสิ่งไร้กาลเวลานี้

ที่มีอยู่ในร่างกายที่ไม่เที่ยงแท้

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ความจริงแท้เป็นสิ่งน่าขำ 

 ใจพยายามขายสิ่งต่างๆให้เรา 

 ขายความว่าง...ดูสิ นี่คือเธอ 

 ขายความสุข... 

 ขายความเบิกบาน... 

 ขายความสงบ... 

 แต่เธอเป็นสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว 

เธอแค่ไม่ตระหนักรู้เท่านั้นเอง

ทุกอย่างที่เธอรับรู้ได้ 

ทุกอย่างที่เธอเห็นได้ 

ล้วนไม่ใช่เธอ 

 เธอคือธรรมชาติรู้  

 เป็นไปไม่ได้ที่เธอจะเป็นทั้งสองอย่างในขณะเดียว

ถ้าเธอกำลังรับรู้ถึงความว่าง 

ความไม่มีไม่เป็นอะไรเลย 

 สิ่งเหล่านั้นล้วนไม่ใช่เธอ 

 มันจะเกิดขึ้นแล้วดับไป 

 เธอคือธรรมชาติที่กำลังรู้สิ่งเหล่านั้น 

 สิ่งถูกรู้ดับ 

แต่เธอจะไม่มีวันดับ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ไม่ว่าเราจะอธิบายว่าความจริงแท้คืออะไร 

 ทั้งหมดล้วนเป็นเพียงความคิด 

 พระพุทธองค์ตรัสว่า 

 ธรรมะคำสอนทั้งหมดของเราล้วนว่างเปล่า 

 หมายความว่า 

 คำสอนทั้งปวงล้วนเป็นเพียงเรื่องราวเกี่ยวกับความจริงแท้ 

 หาใช่ตัวความจริงแท้เองไม่ 

 เหมือนเราเขียนคำว่าน้ำ 

 แต่ไม่สามารถลิ้มรสชาดของน้ำจากคำที่เขียนได้

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ใจของฉันเป็นอย่างนี้ 

คิดอย่างนั้น 

รู้สึกอย่างนั้น 

 ใครกำลังมองดูใจ? 

 ใจของใคร?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ฉันรักเธอ =เธอกับฉันไม่ใช่หนึ่งเดียวกัน

มองลึกเข้าไปภายในตัวเอง 

มันมีความแตกต่างระหว่างเราที่ตรงไหน 

 เปลือกนอกแตกต่าง--- ใช่ 

 แต่มองให้ลึกลงไปอีก

นี่คือความจริงและประสบการณ์ของผม

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

สิ่งเกิดดับเกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับ 

  สิ่งไม่เกิดดับนั้นคือความรัก ความสงบสุข 

นั่นคือเธอที่แท้ 

  สิ่งเกิดดับนั้นเล่าเป็นแค่ละครชีวิต 

  มีความสุขไปกับมันเถอะ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ใครที่บรรลุธรรม 

หรือใครที่ไม่บรรลุธรรม 

 รู้สึกเข้าไปภายใน 

แล้วหาคนคนนั้น

เธอเป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้หรือเปล่า 

 เธอเป็นสองสิ่งพร้อมกันได้หรือเปล่า 

 (เป็นทั้งสิ่งที่ถูกรู้และเป็นทั้งธรรมชาติรู้)

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

การบรรลุธรรมเป็นความธรรมดาอย่างยิ่ง 

 มันไม่ใช่อะไรที่พิเศษ 

 มันวางเธอไว้ที่ศูนย์กลางของความอ่อนน้อมถ่อมตนและความบริสุทธิ์ใจ 

 คนอื่นอาจไม่เรียกขานว่าเธอนั้นบรรลุธรรม 

 แต่เมื่อเธอบรรลุธรรม 

 คำว่าการบรรลุธรรมและผู้บรรลุธรรม 

 เป็นเรื่องน่าขบขันอย่างยิ่ง

ผมใช้คำว่าบรรลุธรรมตลอดเวลา 

 ไม่ใช่เพื่อชี้ให้เธอมุ่งตรงไปที่นั่น 

 แต่ให้เข้าถึงสภาวะที่เหนือกว่านั้น 

 อย่ายึดติดและหยุดอยู่แค่การบรรลุธรรม

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

สิ่งทั้งหลายที่ถูกรู้  

  ที่เกิดขึ้นภายในความว่างแห่งธรรมชาติรู้  

  ล้วนไม่ใช่ปัญหา 

  ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกทางใจ 

  ทั้งหมดเกิดขึ้นและดับไปภายในความว่าง 

  ซึ่งก็คือความเป็นเราที่แท้จริง

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ผมถามเจ้าอาวาสวัดกำแพงแลง เพชรบุรี 

  อะไรที่ท่านอยากบอกแก่ผู้คน 

  อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ควรรู้ 

  ท่านตอบคำเดียวว่า สติ 

  แค่นั้นเอง

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ความหมายของคำว่า นมัสเต 

  ธรรมชาติเดิมแท้ภายในข้าพเจ้า 

  น้อมคารวะธรรมชาติเดิมแท้ในท่าน

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

เมื่อรู้จักธรรมชาติเดิม  

  ลองดูซิว่าเธอจะสามารถเดินเข้าไป 

หรือเดินออกจากธรรมชาติเดิม

แม้เพียงสักหนึ่งก้าว

ได้หรือเปล่า

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

เธอคือแหล่งกำเนิดของสรรพสิ่ง 

  ธรรมชาติคือแหล่งกำเนิดของสรรพสิ่ง 

  ทุกอย่างก่อตัวขึ้นจากแหล่งกำเนิดนี้ 

  แต่อวิชชาของใจสร้างเรื่องราวว่า

เธอนั้นแปลกแยกจากสรรพสิ่ง 

  แต่นั่นเป็นเพียงแค่เรื่องที่ไม่มีความจริง

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ทุกเช้า เมื่อลืมตาตื่น 

 ให้คิดถึงสามคำนี้ 

 ขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ

จากนั้น ลุกขึ้น 

ทำทุกอย่างเพื่อให้วันทั้งวันเป็นของขวัญสุดพิเศษสำหรับคุณ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

เธอคือสิ่งที่มีอยู่ก่อนมีตัวเธอ 

 เธอคือธรรมชาติรู้ที่เห็นทุกสิ่งเกิดขึ้นและดับไป 

 สิ่งเกิดดับที่ถูกรู้ย่อมไม่ใช่เธอ

ใจซึ่งทำหน้าที่ปรุงเรื่องราวต่างๆ  

 เรื่องราวเหล่านั้นล้วนเกิดขึ้นในธรรมชาติรู้ 

 ซึ่งก็คือตัวเธอ 

 ซึ่งเป็นตัวเธออยู่แล้ว 

 และเป็นเช่นนั้นเสมอมา

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ฉันหวังว่าสักวันหนึ่ง 

ถ้าไม่ใช่วันนี้ 

อาจเป็นวันหน้า อาทิตย์หน้า 

เดือนหน้า ปีหน้า 

อีกสิบปีข้างหน้า ชาติหน้า 

ฉันไม่รู้เหมือนกัน 

  แต่ถึงจุดหนึ่ง 

  เธอต้องกลับมาที่จุดนี้ด้วยวิธีใดก็ตาม 

  ยอมละวางตัวเธออย่างสิ้นเชิง 

  ทิ้งตัวตนของเธอ 

  เข้าสู่สิ่งที่อยู่เหนือตัวตน 

  ทิ้งความคิดว่าเธอคือใคร 

  เธอคือใคร?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

การบรรลุธรรมไม่ได้แปลว่าไม่มีใจ 

  ทุกอย่างสามารถก่อตัวขึ้น 

  เมื่อรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจต่อสภาวะทางใจ 

  หรือต่อความมีตัวตนยึดติด 

  ให้หาว่า ใครไม่พอใจ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ใจมีสองส่วน 

 ส่วนหนึ่งทำหน้าที่ต่างๆในชีวิตประจำวัน 

 เช่นวางแผนวันนี้จะทำอะไร 

 สั่งซื้อตั๋วเครื่องบินคิดเงิน 

 ใจส่วนนี้ไม่ได้ก่อปัญหาอะไร

ใจอีกส่วนหนึ่งคือส่วนอารมณ์ความรู้สึก 

 นักเล่าเรื่องที่มีเรื่องราวมากมาย 

 น่าจะทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้น 

 ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้น

หากเราหลงเข้าไปยึดติดกับใจอันหลัง 

 ผลคือความทุกข์

ให้อยู่กับธรรมชาติรู้ในปัจจุบันขณะ 

 ส่วนอื่นที่ถูกรู้เป็นเพียงการเกิดดับ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

มีเพลงหนึ่งกล่าวว่า 

  โลกนี้เต็มไปด้วยผู้คน 

  แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ต้องการโบยบิน

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

เสียงเป็นสิ่งถูกรู้ 

  ความเงียบเป็นสิ่งถูกรู้ 

  ธรรมชาติรู้นั้นคือเรา 

  คือธรรมชาติเดิมแท้ที่ไหลผ่านร่างกาย 

  สิ่งถูกรู้ทั้งหลายคือประสบการณ์ 

  แต่มันก็ล้วนเกิดขึ้นจากธรรมชาติเดิม

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ทุกสรรพเสียงต้องการความเงียบ 

  สรรพเสียงจะเกิดได้ด้วยความเงียบเท่านั้น

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ทุกครั้งที่เธอรู้สึกว่ามีตัวตน 

  นั่นไม่ใช่ความจริง 

  ทุกครั้งที่เธอไร้ตัวตน 

  นั่นคือเธอได้อยู่ในบ้านแล้ว

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ตั้งคำถามว่า ฉันคืออะไร 

  เพื่อพบความเงียบ 

  ถ้าไม่ถามเข้าไปภายใน 

  ความรู้สึกว่านี่เป็นเราจะมีอยู่ 

  เมื่อถาม มันจะไม่มี

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

เมื่อเธอปล่อยวางทุกสิ่งที่เป็นมายา 

  ที่เหลืออยู่คือธรรมชาติเดิม 

  นี่คือเกมแห่งความจริง

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

เธอคือธรรมชาติเดิมแท้ 

  ร่างกาย ใจ อารมณ์  

  เป็นเพียงเครื่องมือให้ธรรมชาติเดิมได้มีประสบการณ์ 

  ไม่มีเครื่องมือ 

ไม่มีประสบการณ์ 

  มีแค่ธรรมชาติเดิม 

  ซึ่งพร้อมจะมีการกลายไปเป็นสิ่งต่างๆ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

สุภาษิตโบราณ 

  เชื่อในพระเจ้า แต่ก็ต้องผูกอูฐไว้ให้ดี 

  หมายความว่า 

  ทำในสิ่งที่เป็นธรรมชาติธรรมดาที่ต้องทำ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

สิ่งที่มีอยู่จริงคือธรรมชาติเดิมแท้เท่านั้น 

 เริ่มแรก ธรรมชาติเดิมแท้นี้อยู่นิ่ง 

 จากนั้นมันเริ่มเคลื่อนไหว 

 จักรวาลจึงเกิดขึ้น 

 ร่างกายเกิดขึ้นพร้อมกับสิ่งของอื่นนับหมื่น

ภายในธรรมชาติเดิมแท้ 

 ใจก่อตัวขึ้นอารมณ์ ความรู้สึก ก่อตัวขึ้น

ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายในธรรมชาติเดิมแท้ 

 สร้างขึ้นโดยธรรมชาติเดิมแท้

ในเกมนี้ธรรมชาติเดิมแท้ไหลผ่านร่างกาย 

 ด้วยสาเหตบางประการ 

มีการยึดร่างกายเกิดขึ้น

เมื่อเวลาผ่านไป 

 เมื่อธรรมชาติเดิมแท้ระลึกขึ้นมาได้ว่ามันคืออะไร 

 การตื่นรู้ก็เกิดขึ้น 

 นั่นคือเราที่แท้จริง

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

มหาสมุทรกำลังเคลื่อนไหว 

  มีความนิ่งเงียบซึ่งมีอยู่เสมอในทุกแห่ง 

  สัมผัสด้วยความรู้สึก 

และรู้ว่า นั่นคือเรา

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

นิ่ง เงียบอยู่ในธรรมชาติเดิมแท้ที่เป็นเรา 

แล้วมองดูหรือสัมผัสเข้าไปภายในนั้น 

  เธอยังต้องการอะไรอีกหรือ 

  มีอะไรที่ต้องแตกต่างไปจากที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้หรือ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ธรรมชาติเดิมที่นิ่งเงียบ 

และธรรมชาติเดิมที่เคลื่อนไหว 

  นั่นคือฉัน

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ฉันมีอยู่ก่อนที่จะเกิดการมีอยู่ของฉัน 

  นิ่ง เงียบ และรู้ว่า

 ฉันมีอยู่ คือพระนามของพระผู้สร้าง

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ใจ อารมณ์ ความรู้สึก ร่างกาย ความเชื่อ 

เปรียบเสมือนคลื่น 

  แต่สิ่งเหล่านั้นล้วนไม่ใช่เธอ 

  เพราะมันคือสิ่งถูกรู้ 

  แต่เธอคือธรรมชาติรู้ 

ที่อยู่ตรงนั้นเสมอมา

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

เธอคือมหาสมุทร 

  ทุกคลื่นเกิดขึ้นในมหาสมุทร 

  มหาสมุทรเคลื่อนไหว 

  มิใช่คลื่นที่เคลื่อนไหว

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

สิ่งทั้งหลายที่ถูกรู้ 

  ที่เกิดขึ้นภายในตัวเธอซึ่งเป็นความว่างแห่งธรรมชาติรู้ 

  ล้วนไม่ใช่ปัญหา 

  ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกทางใจ 

  ทั้งหมดเกิดขึ้นและดับไปภายในความว่าง 

  ซึ่งก็คือความเป็นเราที่แท้จริง

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน What am Iความเห็น (0)