การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่ 16/8/2560

จับลูกหมูมามัด

อาบน้ำให้ลูกหมู


เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความรู้กับน้องๆที่มาศึกษาดูงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรบฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)