การปฎิบัติธรรม

การปฎิบัติธรรมทำให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้น สมองโลงจิดใจสงบมีสมาธิเพิ่มขึ้น 

เราจะนั่งสมาธิเมื่อไหร่ก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงงานคุณธรรมความเห็น (1)

ดีนะ