โครงงานยาเสพติด

ยาเสพติด หมายถึง  สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น เมี่อนำเข้าสู้ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังจะทำให้เกิดการเสพติดได้ หากใช้สารนั้นเป็นประจำทุกวัน หรือวันละหลาย ๆ ครั้ง ลักษณะสำคัญของสารเสพติด จะทำให้เกิดอาการ และอาการแสดงต่อผู้เสพ

โทษ พิษภัย ของยาเสพติด 
การใช้ยาเสพติด มีโทษและพิษภัยรอบตัว นอกจากจะส่งผลกระทบในทางไม่ดีโดยตรงต่อตัวผู้เสพแล้ว ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ยังส่งผลกระทบทางอ้อมไปยังครอบครัวผู้เสพ ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติอีกด้วย


วิธีสังเกตุอาการผู้ติดยาเสพติด จะสังเกตว่าผู้ใดใช้หรือเสพยาเสพติด ให้สังเกตจากอาการและการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย และจิตใจดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จะสังเกตได้จาก

 • สุขภาพร่างกายทรุดโทรม ซูบผอม ไม่มีแรง อ่อนเพลีย
 • ริมฝีปากเขียวคล้ำ แห้ง และแตก
 • ร่างกายสกปรก เหงื่อออกมาก กลิ่นตัวแรงเพราะไม่ชอบอาบน้ำ
 • ผิวหนังหยาบกร้าน เป็นแผลพุพอง อาจมีหนองหรือน้ำเหลือง คล้ายโรคผิวหนัง
 • มีรอยกรีดด้วยของมีคม เป็นรอยแผลเป็นปรากฏที่บริเวณแขน และ/หรือ ท้องแขน
 • ชอบใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และสวมแว่นตาดำเพื่อปิดบังม่านตาที่ ขยาย

การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ความประพฤติและบุคลิกภาพ สังเกตุได้จาก

 • ป็นคนเจ้าอารมย์ หงุดหงิดง่าย เอาแต่ใจตนเอง ขาดเหตุผล
 • ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
 • พูดจากร้าวร้าว แม้แต่บิดามารดา ครู อาจารย์ ของตนเอง
 • ชอบแยกตัวอยู่คนเดียว ไม่เข้าหน้าผู้อื่น ทำตัวลึกลับ
 • ชอบเข้าห้องน้ำนาน ๆ
 • ใช้เงินเปลืองผิดปกติ ทรัพย์สินในบ้านสูญหายบ่อย
 • พบอุปกรณ์เกี่ยวกับยาเสพติด เช่น หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา กระดาษตะกั่ว
 • มั่วสุมกับคนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด
 • ไม่สนใจความเป็นอยู่ของตนเอง แต่งกายสกปรก ไม่เรียบร้อย ไม่ค่อยอาบน้ำ
 • ชอบออกนอกบ้านเสมอ ๆ และกลับบ้านผิดเวลา
 • ไม่ชอบทำงาน เกียจคร้าน ชอบนอนตื่นสาย
 • มีอาการวิตกกังวล เศร้าซึม สีหน้าหมองคล้ำ

การสังเกตุอาการขาดยา ดังต่อไปนี้

 • น้ำมูก น้ำตาไหล หาวบ่อย
 • กระสับกระส่าย กระวนกระวาย หายใจถี่ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อาจมีอุจาระเป็นเลือด
 • ขนลุก เหงื่อออกมากผิดปกติ
 • ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดเสียวในกระดูก
 • ม่านตาขยายโตขึ้น ตาพร่าไม่สู้แดด
 • มีอาการสั่น ชัก เกร็ง ไข้ขึ้นสูง ความดันโลหิตสูง
 • เป็นตะคริว
 • นอนไม่หลับ
 • เพ้อ คลุ้มคลั่ง อาละวาด ควบคุมตนเองไม่ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงงานยาเสพติดความเห็น (0)