การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

15 สิงหาคม 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้ได้ปั้มตรารางการออกแบบสิ่งปลูกสร้าง


พิมพ์รายการการสั่งซื้ออุปกรณ์ในสำนักงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)