ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9


วันนี้นักศึกษาได้ลงไปทำฝรั่ง แช่บ๊วย โดยมีป้า ตรง ฟักกาล เป็นผู้สอน และได้พูดคุยกันเรื่องประวัติและรายละเอียดต่างๆของชุมชน

              รูปทำฝรั่งแช่บ๊วยทั้งหมด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพ สาขาการพัฒนาชุมชน สถานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)