มัสยิด (مسجد)ในอิสลาม

                                                                           มัสยิดمَسْجِدْ  ในอิสลาม

 

           มัสยิด ในอิสลาม คือ ทุกสถาน ที่ ที่ทำการอีบาดะห์ พระศาสดาได้กล่าวว่า แผ่นดินนั้น ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นสถานที่สูยูดและสะอาด

         มัสยิดในภาษาอาหรับ  เป็นชื่อสถานที่สูยูด  โดยทั่วไป มัสยิด เป็นชื่อชองสถานที่ ทีจัดเตรียมไว้ เพื่อละหมาด

         ดังนั้น เมื่อ ปฏิบัติละหมาดวันศุกร์ หรือ ละหมาดญามาอะห์ ในมัสยิดนั้น  จะเรียกว่า  “มัสยิด ญาเมี๊ยะ”

          พื้นดินที่สร้างมัสยิดิต้องได้มา โดยการบริจาค การให้ การทำวากัฟ ให้สร้างมัสยิด หรือได้มาโดยการซื่อ ขายจากผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องตามหลักศาสนา ด้วยเงินทองที่ได้มาด้วยฮาลาล

        มัสยิดหลังแรกที่ท่าศาสดา ได้สร้างขึ้น ท่านได้ชื้อที่ดินมาแปลงหนึ่ง แล้วท่านได้สร้างมัสยิดแบบเรียบง่าย ได้แก่ หลังคาสร้างด้วยทาง อินทผาลัม เสาสร้างด้วยลำต้นอินทผาลัม พื้นสร้างมาจากทรายและกรวดหิน มัสยิดนาบียังคงสภาพอย่างนี้ ไปจนสมัยท่านคอลีฟะห์อูมัร ได้ขยายมัสยิดให้ใหญ่ขึ้น ต่อมาสมัยที่อุสมาน ก็ได้สร้างฝาผนังด้วยหิน  เสาจากหิน และหลังคาทำด้วยไม้

        นักวิชาการมุสลิม มีทัศนะที่สอดคล้องกันว่า  ไม่อนุญาตให้โยกย้ายมัสยิด ไม่ให้ทำลายมัสยิด ไม่ให้เปลี่ยนไปสู่เป้าหมายอื่น นอกเหนือจากมัสยิดเท่านั้น  พื้นดินที่สร้างมัสยิด พร้อมตัวอาคารมัสยิดจะต้องคงอยู่จนถึงวันกียามัต

บทบาทของมัสยิด

1. มัสยิด คือ สถานที่มุสลิมทำการนมัสการ (อีบาดะห์) ต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขา

2. มัสยิด คือ โรงเรียนหลังแรกในอิสลาม ที่สร้างคนทุกยุคสมัย ให้มีอารยะธรรมที่ดีงาม

3. มัสยิด คือ ศาลาว่าการในการบริหารกิจการและพัฒนาทุ ของคนในชุมชนนั้นๆ

4. มัสยิด คือ ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ ประจำชุมชนนั้น

5. มัสยิด คือ สถานที่สงบจิตใจ(เอี๊ยะติกาฟ) เพื่อปฏิบัติอีบาดะห์ของมุสลิม

6. มัสยิด คือ สภานิติบัญญัติในการร่างกฎ กติกา ข้อบังคับของสังคมในชุมชนนั้น

7. มัสยิด คือ ศาลตุลาการ ในการตัดสินคดีความ ที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้น

8. มัสยิด คือ ห้องโถงที่ให้การต้อนรับอาคันตุกะที่มาเยือน

9. มัสยิด คือ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หรือ หอกระจายข่าวสารต่างๆในชุมชนนั้น

10. มัสยิด คือ สถานร่างอันไร้วิญญาณถูกนำมาวาง เพื่อทำการขอพรให้ก่อนที่จะนำไปฝังในสุสาน

 

 

 

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ"ความเห็น (0)