ฝึกงานครั้งที่ 11

11/08/2560

วันที่ 11 สิงหาคม ของการฝึกงาน

               ไปจัดเตรียมสถานที่ ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 

                                                      ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบวดี


ต่อมาได้มาลงทะเบียนเพื่อเรียนรู้การทำดอกไม้จันทน์กับพี่ๆที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา

                                                         ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบวดี


แล้วต่อมาได้ไปเรียนรู้การทำดอกไม้จันทน์กับพวกพี่ๆที่อุทยาน เขาได้สอบทำดอกไม้หลากหลายชนิด แล้วก็ทำให้เราได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเราสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นอีกมากมายเลยที่เดียว                                                                                                                                          

                                                           ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบวดี

                                                           ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบวดี

                                                  ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า

                                                       ภาพถ่ายโดย พี่ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา


ต่อมาช่วงบ่ายได้ไปพูดคุยกับคุณพี่ณัฐวุฒิ เพื่อปรึกษาการทำโครงการ และสอบถามความเป็นมาของหมู่บ้าน นัดหมายการประชุมประชาคมของหมู่บ้าน ที่ศาลาประชาคม หมู่บ้านสวนตะไคร้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

                                                               ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญาแก้วบัวดี

                                           ภาพถ่ายโดย นางสาวภัทรานิตช์  อัครเดชพงษ์กวี


จบการบันทึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)