การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ( วันที่ 8 สิงหาคม 2560)

 หลังจากที่ได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้ดูแลแปลงผักและพื้นที่ในการทำเกษตรของศูนย์ฝึก ก็เริ่มลงมือปฏิบัติในทันที โดยการกำจัดศัตรูพืชที่อยู่ในแปลงผัก

  การกำจัดศัตรูพืชจะใช้วิธีการถอนด้วยมือ เพราะว่าที่ศูนย์ฝึกจะไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นในการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นกฎระเบียบที่ห้ามฝ่าฝืนเป็นอันขาด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงานความเห็น (0)