หน่วยฝึกที่ 4 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ครั้งที่ 8

วันนี้พวกนักศึกษาได้ลงทำประชาคมกับชาวบ้านในเรื่องของการ ให้ความร่วมมือ ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน สิ่งที่อยากให้ในชุมชนมีหรือสิ่งที่ขาดเหลือในชุมชน  กิจกรรมวันนี้ก็เริ่มจากการรอชาวบ้าน นักปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน เดินทางมาถึงที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ก็เวลาประมาณ 9.30 น. ก็มีการให้ลงทะเบียนกันก่อนที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ พวกนักศึกษาก็ทำการแบ่งหน้าที่กันตามที่ตกลงกัน  มีประธานกลุ่มในการพูดให้ขาวบ้านนั้นช่วยกันบอกว่าชุมชนมีปัญหาอะไร ชุมชนต้องการอะไร ส่วนที่เหลือก็เป็นช่างภาพ เป็นช่วงพักเบรก มีอาหารว่างให้รับประธาน มีอาหารกลางวันให้ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และทางศูนย์ได้มีหน่วยการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุสาครได้เข้าร่วมประชุมและมีการฝึกวิชาชีพสอนให้สบู่ พวก สบู่ไหม สบู่จากผงถ่าน สบู่จากใยบวบ สบู่จากดอกคำฝอย พี่ๆจากสำนักงานก็ได้สอนให้ชาวบ้านแลพวกนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำสบู่ในครั้งนี้ด้วย

วิธีการทำสบู่จากผงถ่าน

เริ่มจากมีอุปกรณ์ ในการทำแก่ หม้อต้ม หม้อใบเล็ก เบสใส เบสขุ่น ผงถ่านที่สกัดแล้ว น้ำผึ่ง น้ำมันมะพร้าว แอลกอฮอล์ บล็อกแม่พิมพ์รูปต่างๆ เหยือก

วิธีการทำก็เริ่มจากการใช้หม้อต้มน้ำให้เดือดจกนั้นใช้หม้อใบเล็กนั้นมาใส่หม้อต้มที่เดือดใส่เบสใสหรือขุนก็ได้ประมาณ 50กรัมแล้วอยากจะได้สบู่สีใสหรือสีขุน แล้วก็ค่อยๆ  คนให้ละลาย ห้ามคนเกิดฟอง พอได้ทีแล้วก็นำผงถ่านนั้นใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันพอเสร็จได้ทีแล้วก็ใส่น้ำหอมกลิ่นที่ต้องการ  จากนั้นก็เท่ใส่เหยือก ใส่เสร็จแล้วก็เท่ลงใส่บล็อกแม่พิมพ์ ทิ้งไว้สักประมาณ 1-2 ชั่วโม่ง ถ้าทิ้งไว้สัก 1 คืนก็จะดีเพราะสบู่จะแข็งตัวมากกว่าเดิมจากการทำกิจกรรมของทางศูนย์เสร็จ สำนักงานเกสรและสหกรณ์ก็ได้นำพันธ์ปลา มาแจกให้กับชาวบ้าน มีปลานิล ปลาตะเพียน ถุงละ 250 ตัวเพื่อให้ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลเจ็ดริ้วได้นำไปปล่อยตามล่องสวน

สิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่ฝึกวิชาชีพในวันนี้ได้รู้วิธีการทำสบู่ ที่ใช้เองได้อย่างง่ายอย่าง และเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่า เราจะใช้สมุนไพรในการทำสบู่เพื่อบำรุงผิวพรรณเราได้ว่าเราขาดอะไรสมุนไพรแก้อะไรได้บ้างถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วนั้นได้หามาให้ชาวบ้านและกลุ่มนักศึกษานั้นได้มีความรู้และเป็นงานอาชีพที่สามารถทำรายได้ให้กับชุมชนหรือทำรายได้ให้กับครัวเรือน ต้นทุนในการขายก็ขายก้อนละ 35 บาท 3 ก้อน 100 ต้นทุนในการทำก็แค่10 บาทต่อก้อน

ก่อนจะทำประชมคมในวันนี้นักศึกษาก็ได้เข้าร่วมในการฟังการจัดเวทีประชาคมของศูนย์และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุสาคร

นักศึกษาได้ออกไปพูดในเรื่องเกี่ยวชุมชนปัญหาชุมชนและสิ่งที่ขาดเหลือของชุมชุนปัญหาและอุปสรรค

บรรยากาศผู้เข้าร่วมประชมคม

จัดโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันสำหรับผู้ที่ฟังการจัดเวทีประชามคม

วิธีการทำสบู่


ผู้ที่สนใจอยากจะทำสบู่สมุนไพรก็มีภาพของการให้ความร่วมมือนะครับ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ได้แจกจ่ายพันธุ์ปลาให้กับชาวบ้านเพื่อไปปล่อยตามท้องล่องสวน

สรุปกิจกรรมในวันนี้สิ่งที่ได้จากชุมชนคือการให้ความรู้และให้ความร่วมมือของพี่ป้าน้าอาทุกๆคน การจัดเวทีประชาคมนี้ประโยชน์ที่ได้รับคือได้รับรู้ปรัญหาของชุมชน สิ่งที่ขาดหรือความต้องการของชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)