ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ10สิงหาคม2560


วันนี้ได้ลงไป พื้นที่หมู่10 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ไปพูดคุยกลับผู้ใหญ่บ้านหมู่10 สอบถามประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน ความเป็นอยู่ของลูกบ้าน และรายละเอียดต่างๆของหมู่ที่10 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)