ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7

วันนี้นักศึกษาได้ลงไปจัดสถานที่ตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีป้ากรองทิพย์เป็นผู้ควบคุมงาน โดยได้ทำการรื้อเสาประตูอันเก่าออกและได้ทำการขุดดินลึกลงไปประมาณ  1 เมตร โดยการฝังเสาจะใช่ท่อซีแพคเป็นเสาและเอาต้นยูคาลิปตัสเป็นแกนกลาง โดยใช้ท่อซีแพคสองต้นและนำต้นยูคาลิปตัสใส่ลงไปครับแล้วนำดินกลบให้แน่น และใช้หินเรียงต่อกันและนำดินใส่ลงไปเพื่อปลูกดาวเรืองหน้ารูปในหลวงครับ และได้มีการแต่งกิ่งต้นมะขามให้สวยงามไม่ให้เกินออกมาครับ รูปพระบรมฉายาลักษณ์จะติดในวันรุ่งขึ้นครับ ในช่วงบ่ายได้มีการขุด 100 หลุมเพื่อปลูกต้นดาวเรืองเพื่อในในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 100 ต้นครับ และช่วงเย็นได้มีการจัดสถานที่ประชุมการสาธิตทำสบู่และการประชาคมของในวันรุ่งขึ้นครับ

                      รูปรื้อประตูเก่า

                            รูปฝังเสา

                           รูปฝังเสา

รูปนำหินมาต่อกันเพื่อตกแต่งและใส่ดินปลูกดาวเรือง

                       รูปตอนเสร็จ

                     รูปนำดินมาใส่

               รูปตัดแต่งกิ่งต้นมะขาม

             รูปขุดหลุมปลูกดาวเรือง

               รูปขุดหลุมปลูกดาวเรือง

รูปจัดสถานที่การสาธิตการทำสบู่และการประชาคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพ สาขาการพัฒนาชุมชน สถานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)