ฝึกงานวันที่8

วันพุธ ที่9 สิงหาคม 2560 ได้มาช่วยเจาหน้าที่ที่ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษป่านศรนารายณ์ผูกผ้า จัดต้นไม้ จัดดอกไม้ ฯลฯให้ดูสวยงาม ช่วยยกปูนตกแต่งสถานที่เพื่อรอรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)