ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 7 สิงหาคม 2560)

ช่วงเช้าของวันที่ 7 ทุกคนช่วยกันทำปฎิทินแก็งค์ชาร์ทเพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันและต้องปฎิบัติงานจริงวันไหนบ้าง

เพื่อให้รู้ว่าในเดือนนี้เราทำกิจกรรมหรือทำงานชิ้นไหนไปบ้างนั่นเอง

                                                            โน๊ทกิจกรรมที่ทำในแต่ละเดือน

ช่วงบ่ายเป็นการช่วยงานภายในศูนย์ช่วยแพ็คข้าวในโรงสีคัดข้าวเพื่อเอาหมอดออกจากข้าว
และแพ็คข้าวเพื่อส่งไห้กับลูกค้าที่มาสั่งข้าวไรซ์เบอรี่ไว้จำนวน250 ถุงพวกเราช่วยกันแพ็คข้าวจนถึงเย็น
จบการการฝึกงานของวันนี้ ขอบคุณค่ะ


                                                   ช่วยกันแพ็คข้าวจำนวน 250 ถุง


                                                              การคลือบถุงข้าวด้วยความร้อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)