ศูนย์การเรียนรู้เศรษกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่5

วันที่5สิงหาคม   08.30เราได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันการเงินชุมชนหนองสาหร่าย    เวลาประมาณ09.00ได้มีการลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม

เวลาประมาณ10.00น. คณะUN ได้เดินทางมาถึงที่สถาบันการเงิน ได้มีคณะกลองยาวต้อนรับชาวต่างชาติ

ได้จัดการตอนรับกันเป็นอย่างดีมีบริการเสริฟน้ำให้กับคณะ UN เอาไว้ดื่มกิน

เวลาประมาณบ่ายโมงได้มีกิจกรรมเชิญชวนชาวต่างชาติให้รณรงค์ช่วยกันปล่อยปลานิลเพื่อเอาไว้เป็นอาหารกลางวันกับเด็กนักเรียน

จากนั้นเวลาประมาณ15.00น. ได้มีการเชิญชวนชาวต่างชาติมาทำโครงการดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)