หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกบ้านดอนยายหอม

วันที่7สิงหาคม พ.ศ.2560
พี่นุชเจ้าของศูนย์ฝึกการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกได้พาออกมาศึกษานอกสถานที่คือ บริเวณ วัดทัพโพธิ์ทอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)