ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่5

วันนี้ทางกลุ่มของเราได้เดินทางไปที่ ศูนย์การเรียนรู้สถาบันการเงิน หมู่ที่4 บ้านหนองขุย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โดยไปร่วมกิจกรรมต้อนรับคณะนักศึกษา UN เป็นการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

ช่วงเวลาประมาณ10.00น. ได้มีการต้อนรับคณะศึกษาที่มาที่สถาบันการเงิน

มีการต้อนรับนักศึกษาโดยการรำเหยย ซึ่งเป็นพิธีการรำประจำหมู่บ้าน

ต่อไปเป็นพิธีการเปิดงาน

เสร็จจากพิธี ก็ได้นำคณะศึกษาไปที่สระน้ำเพื่อทำการปล่อยพันธุ์ปลา

แจกพันธุ์ปลาเพื่อนำไปปล่อย


ช่วงบ่ายเป็นการเปิดพิธีโครงการการดำนา

ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านและคนใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก


ต่อไปก็เป็นการช่วยกันดำนา โดยร่วมกันโดยชาวบ้าน คณะนักศึกษาและทีมงาน

ภาพบรรยากาศการทำนา

ได้รู้จักกับเพื่อนต่างชาติหลายๆคนอีกด้วย

แต่ละคนนิสัยดีมาก

เสร็จจากดำนาก็มาล้างตัวกัน ภาพน่ารักๆของเด็กๆในหมู่บ้าน

จบการทำงานในวันนี้ สนุกดี 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)