ฝึกงานครั้งที่ 5 หน่วยฝึก อบต โพรงมะเดื่อ

วันที่ 7 สิงหาคม วันนี้มีประชาชนตำบลโพรงมะเดื่อและตำบลใกล้เคียงร่วมกันมาบริจาด ข้าวสาร นำ้เปล่า มาม่า ขนม ปลากระป๋อง ฯลฯ เพื่อให้ผู้ประสบภัยนำ้ท่วมใน ภาคอีสาน

                                                              ผู้บริจาค

                                                              ผู้บริจาค


                                                                   ข้าวสารอาหารแห้ง

                                                                

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)