การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(7 ส.ค.60)

   วันนี้เราได้ปลูกต้นดาวเรืองและต้นปอเทือง บริเวณในศูนย์ และทำความสะอาดห้องประชุมตัดหญ้าบริเวณรอบๆห้องประชุมเพื่อรองรับคนที่จะมาประชุมในวันที่9 ส.ค.60 

 

ตัดหญ้ารอบห้องประชุม

ว่านเมล็ดปอเทือง

ว่านเมล็ดปอเทือง

ตัดหญ้ารอบห้องประชุม

ปลูกต้นดาวเรือง

   ช่วงเย็นเราได้เดินทางไปที่ศาลาหมู่บ้านเพื่อที่จะไปทำประชาคมหมู่บ้าน และได้นั่งฟังผู้นำและชาวบ้านประชุมหารือ เรื่องงบประมาณประชารัฐ หลังจากนั้นเราได้ทำแบบสอบถามถามกับชาวบ้านที่มาประชุมเพื่อที่จะนำไปทำ swot และเราได้ทำความรู้จักกับท่าน อบต. คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อฝากเนื้อฝากตัวในการมาฝึกงานครั้งนี้

 

ทำแบบสอบถามชาวบ้าน

นั่งฟังผู้นำชี้แจ้งงบประมาณประชารัฐ

นั่งรอชาวบ้านมาประชุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บ้านหนองยายกะตาความเห็น (0)