ฝึกงานวันที่ 6

7 สิงหาคม 2560

วันนี้กลุ่มผู้ชายอย่างเราหัวหน้างานได้มอบหมายให้ทำความสะอาด เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)