ฝึกงานวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ได้ทำการลงข้อมูลชุมชนในตอนเช้า


ได้ถ่ายรูปกับผู้มาบริจาคของในช่วงเวลาบ่าย


ได้ทำการยกน้ำที่ผู้บริจาคเอามาให้ในช่วงเช้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)