ศูนย์การเรียนรู็เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 5 สิงหาคม 2560)

ช่วงเช้าของวันที่5เป็นการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาโครงการ Universities Scholars Leadership Seminar (USLS) จากองค์การสหประชาชาติ UN ที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กว่า160 ประเทศทั่วโลกโดยใช้สถาบันการเงินตำบลหนองสาหร่ายเป็นที่จัดงาน 


                                                   สถาบันการเงินตำบลหนองสาหร่าย


เวลาประมาณ 11.30 น. คณะUNเดินทางโดยรถทัวร์มาถึงสถาบันการเงินพอดีทางกลุ่มสตรีแม่บ้านของตำบลหนองสาหร่ายได้เตรียมรอการต้อนรับด้วยขบวนกลองยาวอย่างสนุกสนานเวลาต่อมาจะเป็นการกล่าวเปิดงานโดย คุณแรม เชียงกา ซึ่งเป็นประธานในพิธี และอาจารย์ ศิวโรฒ จิตรนิยม ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันการเงินของตำบลหนองสาหร่ายแห่งนี้ขึ้น เมื่อกล่าวเปิดงานเป็นที่เรียบร้อยอาจารย์ศิวโรฒได้กล่าวถึงประวัติการก่อตั้งตำบลหนองสาหร่ายคร่าวแล้วเป็ดสื่อ VDO เกี่ยวกับความเป็นมาในอดีตก่อนจะมาใช้ชื่อว่าตำบลหนองสาหร่ายและการใช้ชีวิตของคนในตำบลหนองสาหร่ายในอดีตเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรมีความเป้นอยู่แบบไหนจนก้าวเข้าสู่ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปในด้านไหนบ้างอาจารย์ศิวโรจน์ในกล่าวถึงตำบลหนองสาหร่ายว่าปัจจุบันมีประชากรทั้งหญิงและชายเป็นจำนวนเท่าไหร่มีครัวเรือนทั้งหมดกี่ครัวเรือน อาชีพหลักของของคนในตำบลหนองสาหร่ายส่วนมากปลูกอะไรเมื่ออาจารย์ศิวโรฒได้กล่าวถึงความเป็นมาของตำบลหนองสาหร่ายเรีบร้อยแล้ว พ่อแรมเชียงกาก็จะกล่าวถึงกิจกรรมในวันนี่ที่เราและคณะ UN ทั้ง160 ประเทศจะทำกันก็คือ กิจกรรมแรกก็จะเป็นการปล่อยปลา 9,999 ตัว ปลูกต้นไม้และพื้นผักสมุนไพรอีก 9,999 ต้น ดำนาอีกจำนวน 2 แปลง                                               กลุ่มสตรีแม่บ้านต้อนรับคณะUNด้วยบวนกลองยาว
เวลาประมาณ12.30เป็นการทำกิจกรรมแรกของวันนี้คือการปล่อยปลาทั้งหมด 9,999 ตัวในสระน้ำหลังสถาบันการเงิน เวลาประมาณ 13.20 เป็นการรับประธานอาหารกลางวันก่อนที่จะทำกิจกรรมในช่วงต่อไปเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วกิจกรรมต่อไปเป็นการดำนาในโครงการปลูกเพื่อพ่อปลูกเพื่อแม่เป็นจำนวนที่นา 2 แปลงพอเสร็จกิจกรรมต่อไปเป็นการปลูกต้นไม้และพืชผักสมุนไพรเป็นจำวน 9,999 ต้น

                                                          ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน                                            กิจกรรมปล่อยปลาทั้งหมด 9,999 ตัว


                                 กล่าวคำปฎิญาณตนต่อพระแม่โพสพก่อนดำนา                                                           ทุกคนดำนาอย่างสนุกสนาน


                                                 กิจกรรมสุดท้ายเป็นการปลูกต้นไม้

เวลา 15.00 กิจกรรมทุกอย่างของวันนนี้จบลงด้วยดี ส่งคณะ UN ขึ้นรถกลับโดยสวัสดิภาพ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)