ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 4 สิงหาคม 2560)

วันที่ 4 สิงหาคม เวลาประมาณ 9.00 น. ได้มีรายการโทรทัศน์ทางช่อง  Mono29 ได้มาทำรายการเกี่ยวกับการทำการเกษตรโดยมีพิธีกรของทางช่อง Mono29 ได้สัมภาษณ์พ่อแรมถึงเรื่องขั้นตอนการผลิตข้าวและส่งออกข้าวของชนิดต่างๆ การทำนาโดยที่ไม่ได้ใช้สารเคมีในนาข้าวและวิธีการแก้ไข       ปัญหาที่เกิดขึ้นในนาข้าวหรือในด้านของรายได้และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการผลิตข้าวและการส่งออกให้กับลูกค้า


          ช่องMono 29 สัมภาษณ์พ่อแรม เชียงกา เรื่องของขั้นตอนการผลิตข้าวสายพันธ์ต่างๆ


ช่วงเวลาต่อมาทางช่อง TNN ได้เข้ามาสัมภาษณ์และมาดูขั้นตอนการแพ็คข้าวในห้องของบรรจุข้าวโดยมีนักศึกษาฝึกงาน                                 ได้สอนวิธีการแพ็คข้าวให้ทางช่องTNNดูทางช่องTNNได้สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงานว่าได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการที่ มาฝึกงานที่นี้แล้วคิดว่าในอนาคตสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดได้หรือไม่และพิธีกรทางช่องTNNได้สัมภาษณ์พ่อแรมถึง เรื่องขั้นตอนการผลิตข้าวและส่งออกข้าวของชนิดต่างๆการทำนาโดยที่ไม่ได้ใช้สารเคมีในนาข้าวและวิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในนาข้าวหรือในด้านของรายได้และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการผลิตข้าวและการส่งออกให้ ลูกค้า      

                                       ช่อง TNN ถ่ายและสัมภาษณ์ขั้นตอนการแพ็คข้าว


เวลาประเวลา 12.30 น. ทางช่อง Mono ได้ไปถ่ายทำการสาธิตการดำนาโดยการใช้รถดำนา


                                        ช่องโมโน29 ถ่ายการดำนาโดยการใช้รถดำนา


เวลาประมาณ 13.00 น. ท่างช่องTNNได้ถ่ายทำการสาธิตการเอาโดนปั่นน้ำขึ้นโชว์เพื่อพ้นน้ำใส่นาข้าวจากเจ้าหน้าที่ที่นำโดนมาสาธิให้ดู


 

                                                  การตรวจเช็คความพร้อมของโดน


                           การสาธิตการเอาโดนปั่นน้ำขึ้นโชว์เพื่อพ้นน้ำใส่นาข้าวจากเจ้าหน้าที่


ช่วงเวลาประมาณ14.30น. มีคณะทำงานมาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ได้มีการเข้าเยี่ยมชม โรงสีข้าวของเราและดูขั้นตอนวิธีการแพ็คข้าวด้วยเครื่องแพ็คข้าวอัตโนมัตินักศึกษาได้สาธิตการแพ็คข้าวไห้ผู้ที่มาศึกษา ดูงานได้ลองดูลองทำอีกด้วยและการสาธิตการเอาโดนปั่นน้ำขึ้นโชว์เพื่อพ้นน้ำใส่นาข้าวจากเจ้าหน้าที่ที่นำโดนมาสาธิ                                         ให้คณะดูงานได้ดู


                               การสาธิตการแพ็คข้าวจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม


                                   คณะดูงานเข้าเยี่ยมชมโรงสีและซื้อสินค้ากลับบ้าน                             


                         การสาธิตการเอาโดนปั่นน้ำขึ้นโชว์ของเจ้าหน้าที่ให้คณะดูงานได้ดู


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)